• Ha lite lugn musik i bakgrunden när du studerar (instrumentell musik är att rekommendera).
 • Repetera det som ni gått igenom på lektionen samma dag.
 • Hitta det sätt som du lär dig bäst på och anpassa dina studier så mycket du kan för det.
 • Ta en sak i taget. Sprid inte ut plugget, gör en sak i taget och fokusera på den.
 • Stäng av ljudet/stäng av mobilen så att inga distraktioner finns.
 • Ta pauser, men INTE mer pauser än plugg.
 • När du läser kurslitteratur, läs med en penna. Skriv ner dina tankar heller huvudpoänger från vad du läst. Det gör att du mycket lättare kommer ihåg det senare. 
 • Gör en planering inför ditt plugg och gör prioriteringar om vad som måste pluggas först.
 • Diskutera inför tentan eller provet med några kompisar. Genom att diskutera kan nya tankar komma fram och nya perspektiv framkallas.
 • Lär ut det du ska lära dig till någon annan. Jag har hört flera gånger att ”man lär sig bäst när man förklarar det för någon annan”.
 • Ha något att dricka eller något att äta till hands för att få lite extra energi för att fortsätta plugga.
 • Ha överstrykningspennor eller färgpennor för att markera viktiga stycken.

Det här är lite pluggtips från mig. Alla tips är inte för alla, men försök att hitta de som passar dig och använd dem!